Företagarrådet i Kil

foretagarrad.jpg

Företagarrådet i Kil är din röst och dina öron. Vänd dig till oss när du vill diskutera behov, idéer eller lämna synpunkter.

I vårt företagarråd sitter lokala företagare från olika branscher för att bland annat bevaka att de lokala företagens intresse tas till vara.

En mötesplats för diskussion

Företagarrådet ska fungera som en bro mellan de lokala företagen och kommunen. Rådet träffas varannan månad och diskuterar frågor och förslag som företagare i Kil anser är viktiga.

Ledamöter

Kommunen utser företagarrådet men företagen nominerar företagsrepresentanterna. Ledamöterna utses för en tvåårsperiod. Utöver de åtta företagsrepresentanterna ingår även kommunalråden Anders Johansson (S) och Kenneth Bengtsson (C).

Kontakta oss

  Porträtt på Evelina Porträtt på Henrik Ingbritt_Bergstrom2.jpg
Ann-Chatrin Olsson
Husman och Hagberg
070-735 89 82
Evelina
Hultman

070-735 89 82
Henrik Fredriksson

0554-191 26
Ing-Britt
Bergström

070-633 45 01
       

Porträtt på Joakim

  Porträtt på Kikki

Porträtt på Magnus Christoffersson

Joakim
Wändel

070-554 04 73
Jonny Åkerberg
Snickarverkstan
Kikki Ahlstedt
Karlsson

070-233 06 11
Magnus
Christoffersson

070-339 03 70

 

     

 

Porträtt på Anders

 
Martin Nilsson
Alfa Neon
Anders Johansson (S)
kommunalråd
0554-191 70
Kenneth
Bengtsson
(C)
kommunalråd
0554-195 32