Företagarrådet i Kil

Företagarrådet samlat vid Kils järnvägsstation

Företagarrådet i Kil är din röst och dina öron. Vänd dig till oss när du vill diskutera behov, idéer eller lämna synpunkter.

I vårt företagarråd sitter lokala företagare från olika branscher för att bland annat bevaka att de lokala företagens intresse tas till vara.

En mötesplats för diskussion

Företagarrådet ska fungera som en bro mellan de lokala företagen och kommunen. Rådet träffas varannan månad och diskuterar frågor och förslag som företagare i Kil anser är viktiga.

Ledamöter

Kommunen utser företagarrådet men företagen nominerar företagsrepresentanterna. Ledamöterna utses för en tvåårsperiod. Utöver de åtta företagsrepresentanterna ingår även kommunalråden Anders Johansson (S) och Kenneth Bengtsson (C).

Kontakta oss

Porträtt på Magnus Christoffersson
Magnus
Christoffersson

070-339 03 70
Catarina Seger- sten Larsson

072-510 14 27
Ing-Britt
Bergström

070-633 45 01
Jan-Erik
Larsson


070-325 53 95
       
Porträtt på Kikki Porträtt på Evelina Porträtt på Henrik

Porträtt på Joakim

Kikki Ahlstedt
Karlsson

070-233 06 11
Evelina
Hultman

070-735 89 82
Henrik Fredriksson

0554-191 26
Joakim
Wändel

070-554 04 73

 

     

Porträtt på Anders

   
Anders Johansson (S)
kommunalråd
0554-191 70
Kenneth
Bengtsson
(C)
kommunalråd
0554-195 32