Kommunala bolag

Vägskyltar mot återvinningscentralen och Kils energi

Bolagskoncern

  • Samhällsnytta i Kil AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och styr dotterföretagen (de kommunala bolagen) för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Kommunala bolag

  • Kils Energi AB  producerar och distribuerar värme till hyresfastigheter och villafastigheter.
  • Kils Återvinning AB ansvarar för kommunens avfallshantering och verksamheten vid avfallsdeponin.
  • Servicebolaget i Kil AB  hjälper individer ut i arbete och utför samtidigt servicetjänster, främst åt den kommunala bolagskoncernen.
  • ECG Arena AB äger och förvaltar idrottshallen med samma namn.