Upphandling

En kvinna och en man sitter i ett möte. Kaffekopp, ipad och anteckningsblock ligger på bordet mellan dem.

Välkommen till våra sidor för upphandling. Här hittar du bland annat information om hur du gör för att bevaka kommande upphandlingar och lämna anbud. Klicka dig fram i vänstermenyn för att läsa mer.

Kils kommun köper varje år varor och tjänster för omkring 400 miljoner kronor. Och när vi köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det finns undantag, men de är få och vi kan sällan använda dem. 

Kils kommun kan eller får inte välja om vi ska använda Lagen om offentlig upphandling eller inte –  den måste alltid följas.

Tack vare det här har alla leverantörer möjlighet att konkurrera. Ingen leverantör får bli behandlad sämre eller bättre än någon annan. 

Annonsering

Lagen om offentlig upphandling innebär också att kommunen ska annonsera i en nationell databas eller på liknande sätt när vi ska köpa en byggentreprenad, vara eller tjänst. Det räcker inte att annonsera på vår egen hemsida eller i en lokaltidning.

En upphandling kan leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal. 

Det finns två sätt att bli leverantör till kommunen.

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Genom direktupphandling.

Läs mer om upphandling här.