Upphandlingar

Man arbetar på tak

Det finns många lagar och regler som styr hur kommunen får göra inköp.

Alla inköp av varor, tjänster och entreprenader som överstiger 
700 000 kr måste upphandlas enligt gällande lagstiftning.

Upphandlingar i e-avrop

Eftersom alla inköp, förutom sådana med lågt värde, ska annonseras och upphandlas måste du som vill bli leverantör till kommunen lämna ett anbud i en av våra upphandlingar.

Kils kommun publicerar sina upphandlingar i ett elektroniskt upphandlingssystem, e-avrop. Här kan du som leverantör hitta  förfrågningsunderlag och svara på våra förfrågningar.

Klicka på länken till e-avrop nedan för att se vilka upphandlingar som är aktuella just nu. 

E-avrop, Kils kommun

Ramavtal

Kils kommun upphandlar många ramavtal. De flesta ramavtal har en avtalstid på 2-4 år, och under den tiden är kommunen bunden till att handla från den leverantör som har vunnit upphandlingen.

Kommunens ramavtal läggs kontinuerligt in i Kils kommuns avtalsdatabas i upphandlingsverktyget e-avrop.

Konkurrensverket ansvarar för tillsyn

Det är Konkurrensverket som utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen. På Konkurrensverkets hemsida finns också mycket information om vad som gäller för dig som blivande leverantör och oss som inköpare.

Diskutera upphandling med näringslivschef

Välkommen att boka möte med vår näringslivschef om du vill diskutera det lokala näringslivet och kommunala upphandlingar som berör dig.