Tillgänglighetsredogörelse

Kils kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi:

 • hur webbplatsen kil.se och dess underwebbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • kända tillgänglighetsproblem.
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Underwebbplatser

Hur tillgänglig är webbplatsen?

 • Delar av webbplatsen har äldre kod som påverkar tillgängligheten inom till exempel visuell design. Vi rättar det som är möjligt i nuvarande installation men kommer bygga om från grunden under 2024 för att nå ända fram. 

 • Några av de system som du kan logga in till via vår webbplats uppfyller inte alla WCAG:s krav. Åtgärd: vi samverkar med leverantörer för att se till att system ska göras tillgängliga.

 • Vi arbetar för att minimera antalet dokument och jobbar för att de nyskapade ska vara tillgängliga. Enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller filmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

 • Blanketter i e-tjänsteportalen Abou inte är tillgängliga.
  Vi arbetar med att ersätta de otillgängliga blanketterna med tillgängliga e-tjänster. Vi samverkar också med leverantören av plattformen för att åtgärda brister allteftersom systemet utvecklas. 

 • Film. Vi textar våra egenproducerade filmer.

Så testar vi webbplatsen

Ett externt företag har testat tillgängligheten för kil.se och därefter har vi gjort tillgänglighetsanpassningar. För återkommande kontroller använder vi programvara för att testa och förbättra.

Oskäligt betungande anpassning

Kils kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Kommuntidningen "På rätt spår" är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll. Vi publicerar den även som pdf-fil på vår webbplats. Vi tillgänglighetsanpassar inte pdf-versionen av kommuntidningen.

 • Kallelser och protokoll för exempelvis kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns både i vårt digitala diarium och i pdf-format. Vi tillgänglighetsanpassar inte pdf-filerna.

 • Vi tillgänglighetsanpassar inte årsredovisningen eller strategisk plan, verksamhetsplan.

 • Vi syntolkar och teckentolkar inte våra filmer.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller filmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kil.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du meddela oss via mejl. Likaså om du upptäcker brister i vår tillgänglighetsanpassning. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.