3
Pågående arb.

Pågående arbeten

3
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Tillgänglighetsutlåtande kil.se

Här beskriver vi de brister i tillgänglighet som finns på kil.se, och de kommunala bolagens webbplatser, och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också veta hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att du och alla andra som besöker kil.se ska uppfatta och förstå vår webbplats, information och funktioner. Det oavsett funktionsnedsättningar och vilka hjälpmedel du använder. I september 2020 ska vi åtminstone ha uppnått grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA

Brister och åtgärder

Just nu arbetar vi med justering av färger och kontraster. Vi arbetar också för att våra dokument ska vara tillgänglighetsanpassade.

Kriterier i WCAG 2.1 som vi arbetar med att uppfylla

 • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller kontraster och vissa formateringar och kod som inte är tillgänglig.

 • Vissa filer i formaten rtf-, word- och pdf är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem eller ersätta dem med e-tjänster.

Avvikelser

 • De filer som vi publicerat efter 23 september 2019 och som ännu inte uppfyller kraven är märkta med ”Ej tillgänglighetsanpassad” vid länkning.

 • Kommuntidningen "På rätt spår" är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll. Vi publicerar den även som pdf-fil på vår webbplats. Vi tillgänglighetsanpassar inte pdf-versionen av kommuntidningen.

 • Kallelser och protokoll för exempelvis kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är tillgänglighetsanpassade. Vi tillgänglighetsanpassar dock inte bifogade handlingar.

Kontakt

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer från och med den 23 september 2019 att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Kontakta Kils kommun

Kontakta oss om du upplever hinder eller brister för att du ska kunna ta del av vår digitala service. Beskriv i formuläret nedan och klicka skicka.