Tillgänglighetsredogörelse kil.se

Kils kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen kil.se och dess underwebbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • kända tillgänglighetsproblem.
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Underwebbplatser

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Just nu arbetar vi med att göra justeringar av teckenstorlek, färger och kontraster.

Vi arbetar också för att våra dokument ska vara tillgänglighetsanpassade. Vissa filer i formaten rtf-, word- och pdf är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att ersätta dem med webbsidor och e-tjänster och vissa fall genom att tillgänglighetsanpassa filerna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat ett externt företag för att testa tillgängligheten för kil.se och vi använder oss också av programvara för att kontinuerligt göra tester och förbättringar.

Oskäligt betungande anpassning

Kils kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Kommuntidningen "På rätt spår" är en pappersprodukt som vi skickar ut till kommunens hushåll. Vi publicerar den även som pdf-fil på vår webbplats. Vi tillgänglighetsanpassar inte pdf-versionen av kommuntidningen.

  • Kallelser och protokoll för exempelvis kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är tillgänglighetsanpassade. Vi tillgänglighetsanpassar dock inte bifogade handlingar.

  • Årsredovisningen tillgänglighetsanpassas inte. 

  • Film. Vi eftersträvar att texta våra egenproducerade, kortare filmer. Vi har inte teknisk möjlighet att texta andras filmer, som vi länkar till och bäddar in. Vi har heller inte möjlighet att syntolka och teckentolka våra filmer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kil.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde kan du meddela oss via kontaktformuläret nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.