Äldreomsorg

Samtal mellan personal och boende på Sannerudshemmet

Att ge dig förutsättningar för en trygg ålderdom med möjlighet att så länge som möjligt bo kvar i ditt eget hem, är en viktig uppgift för oss.

Om du inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, så kan du ansöka om att få hjälp från kommunens äldreomsorg.

Ditt hjälpbehov utreds då av en biståndshandläggare, i samråd med dig. Ditt individuella behov är avgörande för vilka insatser som blir aktuella.

I menyn Äldreomsorg hittar du information om verksamheter och tjänster som riktar sig till dig.