Anhörigvårdarkort

Du som tar hand om en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort.

Om du vårdar en närstående och själv blir sjuk, är det bra att ha ett anhörigvårdarkort, som du bär med dig.

Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående.

Anhörigvårdarkortet är en trygghet både för dig som ger stöd och för den som du vårdar i hemmet.

Kortet innehåller

  • Namn på dig som är anhörigvårdare

  • Namn och uppgifter om personen som är beroende av hjälp

  • Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse

Kortet förvarar du intill ID-handling/körkort.

Anhörigvårdarkortet är gratis och du kan beställa det hos anhörigsamordnaren på telefonnummer 0554-194 16.