Biståndshandläggare

Biståndshandläggare är ett stöd för dig för att eventuellt hitta rätt form av stöd och hjälp som du kan behöva för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter, alla behov är individuellt behovsprövade.

För att få stöd och hjälp behövs en ansökan från dig och ett beslut från en handläggare. De lagar som styr vilket stöd du har behov av är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta biståndshandläggare

Telefonnummer: 0554-191 16,

Telefontid: måndag - fredag 08.30 - 09.30

Övrig tid går det bra att lämna meddelande och då blir du uppringd så snart som möjligt.

Kontakt Hälsa, Vård & Insatser

Telefonnummer: 0554-191 00 (Kils kommuns växel)