Särskilda boenden

Om du inte har möjlighet att bo kvar hemma, kan du ansöka om plats i särskilt boende.

Särskilt boende är en boendeform där det finns personal dygnet runt. Boendet är ofta uppdelat i enheter som var och en består av ett mindre antal lägenheter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro, måltider och aktivering.

I menyn Äldreomsorg hittar du information om de särskilda boenden vi har i Kil.

Välkommen att kontakta biståndshandläggarna för att få veta mera.