Att bo på särskilt boende

På Karlslunds boende kan du känna dig trygg. Här finns personal dygnet runt och bemanningen varierar under dag, kväll och helgtid. Under natten finns alltid ett fast antal vårdgivare på plats.

Vid inflyttning kommer du att få en kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Du ska i första hand kontakta honom eller henne om du har önskemål eller synpunkter på din omvårdnad.

Vid inflytt kommer dina insatser att planeras tillsammans med din kontaktpersonal och utformas i en genomförandeplan. Genomförandeplanen kommer övriga i arbetsgruppen få ta del av för att vi ska arbeta lika och att du ska känna trygghet. Två gånger per år, eller vid behov kommer din genomförandeplan att uppdateras.

När du flyttar in i lägenheten får du själv inreda den. För tips och råd om praktiska möbleringar står personalen till tjänst.

För att flytta till ett särskilt boende krävs det att du har ett biståndsbedömt beslut. Du ansöker om särskilt boende hos en biståndshandläggare i din kommun. Biståndshandläggaren utgår ifrån dina behov av vård och omsorg samt trygghet och säkerhet.

På boendet får du tillgång till vård och omsorg samt till hälso- och sjukvård utifrån dina individuella behov.

Karlslunds särskilda boende ägs av Kils kommun som ansvarar för fastigheten.