Ge beröm eller klagomål

Vi på Kils kommuns särskilda boenden vill ge bra hjälp och service!

Tack vare dina åsikter kan vi arbeta för att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att för oss att veta vad du tycker om den kontakt du har med oss.

Skriv ut och fyll i kundblanketten för klagomålshantering som du lämnar in till oss på något av följande sätt:

  • I kommunkontorets reception.

  • Skicka den med post till: Kils kommun, Särskilt boende, Box 88, 665 23 Kil

  • Lämna blanketten i förslutet kuvert till personalen som vidarebefordrar den för registrering.

  • Skicka e-post: kommun@kil.se

Ditt meddelande går efter registrering vidare till chefen för den enhet som du har haft kontakt med.

Du kan skriva till oss anonymt. Då är det inte möjligt för oss att återkomma till dig och berätta hur vi följt upp dina synpunkter.

Du kan även få blanketten av personalen på boendet eller i kommunhusets reception.

Tack för din medverkan!