Hälso- och sjukvård

Kommunen och regionen delar ansvaret att ge en god hälso- och sjukvård.

Kils kommuns hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen för att få sjukvård eller rehabilitering kan du få den hjälpen av kommunen i stället.

Hemsjukvården gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer istället för på sjukhus. Detta regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vården ges av kommunens distriktssköterska, sjuksköterska, vård- och omsorgspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast. Regionens primärvårdsläkare och/eller ansvarig läkare på sjukhus har läkaransvaret.

Du kan också få hjälpmedel som gör vardagen lättare.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård har det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker sjukvård av god kvalitet.

Kontakt

För att få hemsjukvård ska du kontakta Kils kommuns distriktssköterska/sjuksköterska (telefontid vardagar kl 8-9). Ring vår växel tfn 0554-191 00 så blir du kopplad till rätt sköterska.

På kvällar, helger och nätter ska du kontakta sjukvårdsrådgivningen tfn 1177. De hjälper dig att komma  i kontakt med kommunens sjuksköterska.

Klicka här för att komma till Vårdcentralen i Kil 

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Patientnämndsenheten kan hjälpa dig att föra fram klagomål om det du har varit med om till de som är ansvariga. De kan hjälpa dig med att få svar på dina klagomål och synpunkter och att ta fram information som du kan ha nytta av i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Patientnämndsenheten avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du kan läsa mer om patientnämnden på Region Värmlands hemsida