Hemsjukvård

Hemsjukvård är beviljade och planerade sjukvårdsinsatser som ges i hemmet eller i särskilt boende av kommunens distriktssköterskor och sjuksköterskor. De finns i tjänst dygnet runt, årets alla dagar och samarbetar med övrig personal, inom kommun och landsting, runt dina behov.

Hemsjukvården omfattar också rehabilitering och hjälpmedel. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster är ansvariga för detta.