Sammanhållen journalföring

Läkare går igenom journal med patienten

För att kunna ge dig en god och säker vård behöver personal som vårdar dig få information om ditt hälso-tillstånd. Med så kallad sammanhållen journalföring kan den kommunala, privata och offentliga hälso- och sjuk-vården, dela med sig av journaluppgifter till varandra. För att göra detta möjligt krävs ditt samtycke.