Förenklad ansökan

Förenklad ansökan om serviceinsatser

Kils kommun har ett förenklat sätt att ansöka och få bistånd om man endast är i behov serviceinsatserna städ, tvätt och inköp. Detta innebär att du själv anger vilken hjälp (insatser) som du är i behov av.

Förenklad ansökan vänder sig till dig som är ensamboende samt är 75 år och äldre boende i Kils kommun.

Klicka här för information samt ansökningsblankett.  Ansökan handläggs av biståndshandläggare.

Insatserna måste sökas av dig personligen.

Riktlinjer

  • Kommunens riktlinjer för normalbehov för insatserna gäller
  • Städning av två rum och kök samt hall och badrum var 3:e vecka
  • Tvätt 2 gånger/månad
  • Inköp av dagligvaror 1 gång/vecka

Vill du ansöka om städ, tvätt och/eller inköp enligt ovan så kryssa i på ansökningsblanketten.

Om du vill ansöka om insatsen/insatserna mer sällan ska du ange hur ofta, på ansökningsblanketten.

Om du vill ansöka om städning för färre rum än enligt ovan ange det på ansökan.

Vill du ansöka om städ, tvätt och/eller inköp oftare än enligt ovan eller andra insatser från hemtjänsten så kontakta biståndshandläggare för information.

Du kommer att bli kontaktad per telefon efter att ansökan inkommit till biståndshandläggare. Beslutet gäller under ett år och du blir sen kontaktad av biståndshandläggare för eventuell ny ansökan.

Avgift

Enligt kommunens gällande taxa. Avgiften baseras på insatsernas omfattning och din inkomst.