Minnesteam

Minnesteamet arbetar för att stödja dig med minnesproblem och demenssjukdom, samt dina anhöriga. Arbetet sker nära primärvården samt kommunens övriga yrkesgrupper och serviceinsatser.

Insatserna från minnesteamet kan vara följande

  • Hembesök
  • Stödsamtal
  • Rådgivning
  • Förmedla kontakter
  • Medverka vid demensutredning
  • Erbjuda dagverksamhet
  • Stödja och handleda personal i omvårdnadsarbetet
  • Anhörigutbildning
  • Anhörigträffar

Kontakt 

Arbetsterapeut, tfn 0554-191 20
Demenssamordnare, tfn 0554-194 16

Mer information

Vill du läsa mer? Klicka på länkarna för ytterligare information:

Demenscentrum

BPSD-registret

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Demensplan - Kils kommun