Uppsökande verksamhet / hembesök

Fotografi av äldre leende man med grått helskägg.

I Kil blir alla som fyller 85 år och som inte redan har någon form av hjälp av kommunen erbjudna ett hembesök.

Vi samtalar om vad du själv kan göra för att främja hälsan. Du får information om kommunens äldreomsorg och hur du kan söka kontakt inom kommunens olika verksamheter. Mötet är också ett bra tillfälle att få tips om saker som kan underlätta i vardagen.

Vill du komma i kontakt med anhörigsamordnare är telefonnumret 0554-194 16.