Familjehem

Barnhand med träleksak

Om barnet/ungdomen av någon orsak inte kan bo kvar hos sina föräldrar och måste placeras för vård utanför hemmet finns familjehem.

Socialtjänstlagen (SoL) styr verksamheten kring barns och ungas placering i familjehem.

Familjehemmet förväntas ge barnet grundläggande omsorg, känslomässig värme, stimulans, vägledning, gränssättning och stabilitet.

Alla Kils kommuns familjehem är speciellt utredda för att passa varje enskilt barn.

Vem kan bli familjehem

Vi söker inte perfekta familjer. Sådana finns inte. Men det krävs att ni har erfarenhet av att ta hand om egna eller andras barn. Det viktigaste är att ni är en helt vanlig familj med trygg och stabil livssituation. Man kan vara ensamstående, gift, sambo, särbo med eller utan barn. Man kan också vara släkt med barnet. Vi har unga och äldre familjehem av olika nationaliteter.

Hur går det till

Om du vill bli familjehem gör socialtjänsten en utredning som omfattar flera hembesök, intervju, referenssamtal och utdrag ur offentliga register. Detta sammanfattas i en skriftlig utredning som underlag för beslut.

Barns Behov I Centrum

I Kils kommun arbetar vi enligt Barns Behov I Centrum, BBIC.

Det är ett system för uppföljning så att de placerade barnen garanteras hjälp på viktiga utvecklingsområden.

Ersättning

Varje familjehem har ett skriftligt avtal med socialtjänsten kring arvode och omkostnad. Arvodet är pensions- och sjukpenningsgrundande men inte A-kassegrundande. Omkostnadsdelen ska täcka familjehemmets utgifter för bland annat barnets mat, kläder, fickpengar och resor.

Mer information

Här kan du läsa mer om familjehem och hur det fungerar.

Du kan också kontakta IFO:s reception på 0554-194 50 för att få svar på dina frågor.

Vill du bli familjehem? 

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan genom att gå in på länken nedan.

Klicka här för att lämna intresseanmälan om att bli familjehem.