Faderskap/föräldraskap

En pappa med sin baby

Enligt såväl svensk lagstiftning som FN:s barnkonvention är det varje barns rätt att få veta vilka dess föräldrar är.

För föräldrar som är gifta när de får barn fastställs de automatiskt som föräldrar. Om föräldrarna inte är gifta behöver föräldraskapet fastställas. Detta kan ske genom bekräftelse via Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och föräldraskapet behöver bekräftas inom 14 dagar från barnets födelse.

Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i Skatteverkets e-tjänst. För att kunna göra detta måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

För de som inte uppfyller dessa krav kan en bekräftelse göras hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer den som fött barnet att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört. I samband med bekräftelsen kan ni också få information om gemensam vårdnad samt anmäla om ni vill ha det.

Det går bra att vända sig till socialnämnden även innan barnet är fött om en digital bekräftelse inte ska göras.

Länk till Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse

Länk till MFOF´s hemsida: Digital föräldraskapsbekräftelse

Kontakt

Individ- och familjeomsorgens reception, 0554-194 50
Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.00-12.00, onsdagar kl. 13.00-16.00
Besöksadress: Västra Torggatan 5