Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kontakta oss

Socialjour

När individ- och familjeomsorgen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Vid akuta ärenden efter socialjourens stängning, hänvisas till 112.

Myndighetsutskottets ordförande

Åse-Britt Falch,  073-025 40 96

Sektorchef arbete och individ

Jessica Montgomery, 0554-193 88

Sektorchef äldre

Torbjörn Bood, tfn 0554-194 11

Anhörigsamordnare

Katharina Johansson, tfn 0554-192 17

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL och LSS har telefontid: måndag - fredag 08.00 - 09.30, tfn 0554-191 16

Bostadsanpassning

Arbetsterapeuter

Catrin Klersell, tfn 0554-193 95

Sara Kringsberg, tfn 0554-193 93

Budget- och skuldrådgivning

Jenny Hallstensson, tfn 0554-194 52

Minnesteam

Fixarservice

Tfn 0554-194 44, läs mer om fixarservice

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Annika Nilsson, tfn 0554-191 56

Socialsekreterare

Reception tfn 0554-194 50
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30.  
Onsdag kl. 13.00-13.30.

Enhetschefer

Arbetsmarknadsenhet

Annelie Åslund, 0554-195 34

Jobbcenter, Återbruket, flyktingmottagning, budget- och skuldrådgivning

Hemtjänst

Besöksadress: Långgatan 44

Annika Björn, (Högboda/Fagerås, Yttergrupper), 0554-193 04

Katarina Aronsson, (centrala gruppen)

Monika Andersson, (Smeden/Hantverkaren) , 0554-191 98

tfn 0554-193 67

Individ- och familjeomsorg

Besöksadress: Västra Torggatan 5

Enhetschef Sofia Engström, tfn 0554-199 61

Karlslund (särskilt boende)

Besöksadress: Ringvägen 1

tfn 0554-192 41

Korttidsboende

Besöksadress: Grinnemogatan 14

tfn 0554-192 41

Personlig assistans

Petra Brunstein, tfn 0554-199 59

Magnus Karlsson, tfn 0554-199 81

Hälsa Vård & Insatser (hemsjukvård, rehabilitering, myndighetsutövning)

Anna Nordling, tfn 0554-193 05 

Sannerud (särskilt boende)

Besöksadress: Grinnemogatan 14

Trean, Fyran, Femman, Sexan
Ewa Larsson, tfn 0554-193 96

Sjuan

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92

Seniorboendet Smeden

Annika Björn, tfn 0554-193 04
Besöksadress: Långgatan 44

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92
Besöksadress: Åkergatan 1 B

Stöd- och sysselsättningsenheten

Jessica Montgomery, (LSS/socialpsykiatri), tfn 0554-193 88 psykiatriboende, boendestöd, dagcenter, Grön omsorg, övrig sysselsättning, serviceboende Östra Torggatan.

Stöd- och boendeenheten

Åsa Grahn, (LSS) tfn 0554-194 17
Klövervägens gruppboende, Gästgivaregatans gruppboende, Lindens gruppboende, Svanen, träningsboende Östra Torggatan.

 

Vigsel

Överförmyndare