0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
4
Pågående arb.

Pågående arbeten

4
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kontakta oss

Socialjour

När socialförvaltningen har stängt hänvisas akuta ärenden till socialjouren, som kontaktas via Polisen, tfn 114 14.

Socialnämndens ordförande

Peter Pettersson,  070-536 61 45

Socialchef

Torbjörn Bood, tfn 0554-194 11

Kommunsekreterare

Pia Hermansson, tfn 0554-191 53

Anhörigsamordnare

Katharina Johansson, tfn 0554-192 17

Avgiftshandläggare

Gunilla Heyle, tfn 0554-193 66

Biståndshandläggare för ärenden inom LSS samt socialpsykiatri

Aleksandra Laritz Hall, tfn 0554-192 78

Biståndshandläggare för ärenden inom SoL

Telefontid: måndag - fredag 08.00 - 09.30, tfn 0554-191 16

Monica Andersson

Inger Gabert

Emma Andersson

Bostadsanpassning

Arbetsterapeuter

Catrin Klersell, tfn 0554-193 95

Sara Kringsberg, tfn 0554-193 93

Budget- och skuldrådgivning

Jenny Hallstensson, tfn 0554-194 52

Minnesteam

Fixarservice

Tfn 0554-194 44, läs mer om fixarservice

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Annika Nilsson, tfn 0554-191 56

Socialsekreterare

Reception tfn 0554-194 50, telefontid kl 8.30 - 9.30

Enhetschefer

Arbetsmarknadsenhet

Mikael Kindberg, tfn 0554-191 34

Jobbcenter, Återbruket, flyktingmottagning, budget- och skuldrådgivning

Hemtjänst

Besöksadress: Långgatan 44

Annika Björn, (Högboda/Fagerås, Yttergrupper), tfn 0554-193 04

Maria Strandberg, (Smeden/Hantverkaren, centrala gruppen)

tfn 0554-193 67

Individ- och familjeomsorg

Besöksadress: Västra Torggatan 5

Teresa Dahlström, tfn 0554-19961

IFO omfattar även HVB, ensamkommande barn

Karlslund (särskilt boende)

Besöksadress: Ringvägen 1

Linda Spethz, tfn 0554-192 41

Personlig assistans

Petra Brunstein, tfn 0554-199 59

Linda Grimmtorp, tfn 0554-199 81

Resursenheten (hemsjukvård, rehabilitering, korttidsplats)

Anna Nordling, tfn 0554-193 05 

Sannerud (särskilt boende)

Besöksadress: Grinnemogatan 14

Fyran, femman
Ewa Larsson, tfn 0554-193 96

Sexan
Linda Spethz, tfn 0554-192 41

Sjuan

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92

Seniorboendet Smeden

Annika Björn, tfn 0554-193 04
Besöksadress: Långgatan 44

Åkerbo

Birgitta Älmeros Persson, tfn 0554-192 92
Besöksadress: Åkergatan 1 B

Stöd- och sysselsättningsenheten

Jessica Montgomery, (LSS/socialpsykiatri), tfn 0554-193 88 psykiatriboende, boendestöd, dagcenter, Grön omsorg, övrig sysselsättning, serviceboende Östra Torggatan.

Stöd- och boendeenheten

Åsa Grahn, (LSS) tfn 0554-194 17
Klövervägens gruppboende, Gästgivaregatans gruppboende, Lindens gruppboende, Svanen, träningsboende Östra Torggatan.

 

Vigsel

Överförmyndare