1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Vi behöver särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn.

Hör av dig till Ingela Nytomt om du har frågor eller är intresserad.

Du kan också lämna intresseanmälan för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare här

Bakgrund

Mellan Kils kommun och Migrationsverket finns ett avtal om mottagande av ensamkommande ungdomar från 15 år. Boendet är ett kommunalt HVB-hem, hem för vård eller boende. När den unge anländer till Sverige förordnas en god man som träder in i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.

Tillsättning av särskilt förordnad vårdnadshavare

När den unge beviljats uppehållstillstånd ska kommunen anmäla behov om särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten. När tingsrätten beslutat om förordnande av vårdnadshavare upphör det tidigare godmanskapet. Den som tillordnads som vårdnadshavare blir även barnets förmyndare och ska redovisa ungdomens ekonomi till överförmyndarnämnden.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Vid tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare gäller 6 kap. 10a § Föräldrabalken. Den som utses ska vara lämpad att ge den unge omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den som själv har vårdnadshavare kan inte bli vårdnadshavare.

Ansvar

Eftersom de ensamkommande ungdomarna bor på HVB-hemmet Kilsbo där personal finns tillgänglig dygnet runt innebär det att barnets behov av tillsyn, omvårdnad och fostran tillgodoses genom boendet.

Kilsbo ansvarar för de dagliga kontakterna med den unge och dess nätverk såsom skola, kommun och vården. Vårdnadshavaren har ansvaret för den unges långsiktiga planering och ekonomi.

Vårdnadshavaren ska ha fortlöpande kontakt med personal vid boendet för att försäkra sig om att den unge får sina behov tillgodosedda. Vårdnadshavaren har inte tystnadsplikt men ska inte lämna ut mer uppgifter än vad som kan anses motiverat för att främja den unges utveckling.

Förordnandet som vårdnadshavare upphör när den unge fyller 18 år. Arvode för uppdraget utgår. Vårdnadshavaren har rätt att begära entledigande från uppdraget.