Vårdnad, boende och umgänge

Ett barn som tittar in i kameran
Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ni som föräldrar kan, genom indvid- och familjeomsorgen, kostnadsfritt få hjälp med att  upprätta avtal gällande  detta.

Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • barnet är folkbokfört i Kils kommun
  • ni som föräldrar är överens om avtalets innehåll
  • avtalet är till barnets bästa
  • att avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar, till skillnad från vård som syftar på omvårdnaden. Barn står under föräldrars vårdnad tills de fyller 18 år.

Föräldrar som är gifta med varandra har gemensam vårdnad.

Boende

Föräldrarna bestämmer över sitt barns boende.

Umgänge

När barnet bor hos en av föräldrarna behöver man komma överens om hur umgänget med den andra föräldern ska ordnas.

Samarbetssamtal

Om man inte kommer överens kan man få hjälp genom samarbetssamtal, ett sätt för föräldrar att gemensamt hitta former för hur man på bästa sätt vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnet.

I de fall där föräldrarna inte kan komma överens beslutar domstol om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Klicka här för att läsa mer om vårdnad, umgänge och boende

Kontakt

Individ och familjeomsorgens reception, tfn 0554-194 50
Telefontider till socialsekreterare: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 08.30-09.30.  
Onsdag kl. 13.00-13.30.
Besöksadress: Västra Torggatan 5