Samarbetssamtal

Det kan vara svårt att hitta bra lösningar för barnen när man står inför en separation eller lever åtskilda.

Föräldrar har ett ansvar att försöka ordna det så bra som möjligt för gemensamma barn i samband med en separation. Barnets bästa ska i första hand beaktas vid beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalen ska stödja föräldrar att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt frågor som rör barnets försörjning.

Samarbetssamtalen syftar till att hjälpa föräldrarna att hitta gemensamma lösningar, med barnets bästa i fokus, vilka ska leda fram till en överenskommelse eller ett avtal.

Ett skriftligt och godkänt avtal blir bindande och har samma rättsvärde som en dom.

Samarbetssamtalen är gratis och leds av en samtalsledarare som är neutral och har tystnadsplikt.

Kontakt

Individ och familjeomsorgens reception, tfn 0554-194 50
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8-12
Onsdag klockan 13-16
Besöksadress: Västra Torggatan 5