Anmäl när barn och unga far illa


Ett tankfullt barn

 

Om du får information eller vetskap om att ett barn eller en ungdom far illa ska du kontakta individ- och familjeomsorgen omgående.

Anonym

Det är alltid bra om du personligen kan stå för dina upplysningar, men du har möjlighet att vara anonym.

Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte presenterar dig med ditt namn när du ringer.

Arbetar du inom skola, sjukvård eller barnomsorg?

Om du arbetar inom skola, sjukvård eller barnomsorg har du enligt lag anmälningsplikt, och har då inte rätt att vara anonym.

Kontakt, kontorstid

 • Individ- och familjeomsorgens reception, 0554-194 50
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 8.00-12.00.
  Onsdag kl. 13.00-16.00
 • För orosanmälning övrig tid under kontorstid, var god ring 0554-191 00 och be att bli kopplad.
 • Besöksadress: Västra Torggatan 5.

Kontakt, kvällar och helger

 • Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden som inte kan vänta till kommunens ordinarie öppettider.
  Socialjourens telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14
  söndag – torsdag 16.30-00.00
  fredag – lördag 16.00-01.30 

 • Efter socialjourens stängning, ring till 112.