Är du en guldklimp?

Är du intresserad av andra människor? Vill du göra en insats för stora och små? Då kan du vara den vi söker!

Läs mer nedan. 

Klicka här för att lämna intresseanmälan

barn i närbild   barn och vuxen borstar tänderna

Kontaktfamilj

 

Familjehem

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar, som behöver extra stöd, i sitt hem då och då, vanligtvis ett eller två veckoslut per månad. Läs mer...

    

Familjehem finns till för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Din uppgift är att ge grundläggande omsorg och stabilitet. Läs mer...

 

     
vuxen omfamnar tonåring  

Kontaktperson

 

God man

Som kontaktperson träffar du en medmänniska några gånger i månaden. Din uppgift är att underlätta för ett självständigt liv i samhället. Läs mer...

 

Gode män bistår personer med bevakande av rättigheter, ekonomisk förvaltning eller personlig omvårdnad. Du söker uppdraget via Överförmyndarnämnden (Kil och Forshaga har gemensam överförmyndarnämnd. Läs mer och ansök via en hemsida hos Forshaga kommun). Läs mer...

     

Kvinna och flicka läser bok i park

   
Min insats  
 

Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Läs mer...

   

 

Vara stöd för någon med funktionsnedsättning

LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

två skrattande personer

 

Kontaktperson, LSS

 

Familjehem, LSS

En kontaktperson ska vara en medmänniska/vän, umgås, delta i fritidsaktiviteter och finnas till för att minska isolering. Läs mer...

    

Familjehem finns för  funktionshindrade barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden eller inte alls. Läs mer...

 

     
omfamning  

Avlösare i hemmet

 

Ledsagare

Avlösare gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet, regelbundet eller vid akuta behov. Läs mer...

 

Som ledsagare är din uppgift är att underlätta möjligheterna för den funktionshindrade att delta i samhällslivet. Läs mer...