Nätverksmöte

Flera händer som håller i varandra.

För dig som vill söka vägar till förändring med hjälp av ditt privata och professionella nätverk. Här hittar du information om nätverksmöte.

Vad är ett nätverksmöte och hur går det till?

Genom ett nätverksmöte får du möjlighet att bjuda in de människor som du anser är viktiga för dig, både privat och professionellt. Syftet med ett nätverksmöte är att gemensamt söka vägar till lösningar tillsammans med dig och ditt nätverk.

Exempel på behov av nätverksmöte är när ett barn, ungdom, vuxen eller familj har en svår situation och behöver förståelse och stöd av privat och professionellt nätverk, eller när privat och professionellt nätverk behöver förbättra samarbetet, dela information, idéer och tankar.

Hur går det till?

Om du önskar att ha ett nätverksmöte kan du vända dig till någon av dina professionella kontakter, som kurator, socialsekreterare och biståndshandläggare om sådana finns, eller kontakta oss nätverksledare via mejl eller telefon.

Under nätverksmötet ansvarar nätverksledarna för att följa den agenda ni upprättat tillsammans samt se till att mötet genomsyras av ett gott och respektfullt klimat som skapar utrymme för dialog.

Vill du veta mer?

Vid frågor, funderingar  eller för mer information gällande nätverksmöten  är du välkommen att kontakta  oss nätverksledare via mejl eller telefon.

Malin El Fhaily, 0554-196 14

Annika Englund, 0554-194 12