Adoption

En kvinna pussar ett barn

 

Du som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett beslut om medgivande av socialnämnden. Till grund för medgivandet görs en utredning om dina familjeförhållanden. Innan medgivande till adoption kan lämnas ska du/ni som vill adoptera ett barn med hemvist i annat land ha deltagit i en av kommunen anvisad obligatorisk föräldrautbildning. Kostnaden för föräldrautbildningen bekostas av de sökande.

Du som vill adoptera måste ha fyllt 18 år. Du kan adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar du tillsammans med din make/maka eller sambo. Utredningsgruppen på individ- och familjeomsorgen kan ge dig mer information samt ansökningsblanketter för att ansöka om att adoptera ett barn.

De vanligaste typerna av adoption

  • adoption av ett utländskt barn
  • styvbarnsadoption
  • adoption av släktings barn

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa. mfof.se

Läs mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Kontakt

Reception

tfn 0554-194 50
Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.00-12.00, onsdag kl. 13.00-16.00

Besöksadress: Västra Torggatan 5