Anhörigstöd

Anhörigstöd är till dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän som på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörig är någon inom familj eller släkt men kan också vara en nära vän, granne eller arbetskamrat.

Viljan att hjälpa och göra något för att underlätta för en annan människa är ofta stark. Att vårda, stödja och hjälpa den man bryr sig om är både naturligt och känns självklart för många, även om det medföra en stor arbetsinsats.

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderlig stöd och hjälp. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. 

Stödet kan exempelvis bestå av

  • Information om olika stödformer och hjälp att förmedla kontakter

  • Råd och stöd i anhörigfrågor

  • Enskilda samtal

  • Träffa andra anhöriga

  • Anhörigvårdarkort

Kontakta anhörigsamordnaren för mer information som efter önskemål gör hembesök eller tar emot besök. Kontakten är avgiftsfri.

Kontakt

Anhörigsamordnare Jenny Wikman,
0554-194 16 eller jenny.wikman@kil.se

Telefontid: måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30.