Ventilen

...håller tätt när du behöver pysa.

Ledsen hund med pratbubblor runt

Ventilen är en gruppverksamhet för barn. Vi anordnar  stödgrupper för barn och unga som lever nära en vuxen som har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller har separerade föräldrar med samarbetssvårigheter.

Vi har stödgrupper för barn 6-12 år. Vi fikar, pratar, pysslar och har olika aktiviteter. Här kan de som vill pysa ur sig tillsammans med andra som ha liknande erfarenheter.

Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan och Kils kommun. Om du vill veta mer kan du kontakta ledarna för gruppen.

Kontakt

  • tfn 0554-194 50, individ- och familjeomsorgen
  • Lottis Brohede, tfn 0554-688088, Svenska kyrkan
  • Maja Larsson, tfn 0554-688089, Svenska kyrkan