Stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras familjer

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill.  Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp.

Klicka här för att komma till Vårdguidens (1177) information om var du kan söka hjälp

Vill du veta mer? 

Klicka vidare för att läsa mer om de olika problemen och om hur du kan få hjälp: