Brister i föräldraskap

En pojke som ligger i soffan

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Om du får information eller vetskap om att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta individ- och familjeomsorgen omgående.

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Vill du veta mer om bristande föräldraskap?