Funktionsnedsättning

En glad flicka som har plockat blommor

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har du laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp du har rätt till.

Källa: UMO samt 1177 

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Vill du veta mer om funktionsnedsättning?