Kris i livet

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Olika slags kriser 

  • Livskriser kan utlösas av till exempel en anhörigs sjukdom.

  • Utvecklingskriser kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar.

  • En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara dödsfall, sjukdom och olyckor. Du har inte fått tid till att förbereda dig. Det oväntade drabbar dig som ett knock-out-slag. Du kan behöva professionell hjälp för att orka ta itu med det som hänt.

Källa: Vårdguiden

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Vill du veta mer om kriser?