Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är inte en enstaka händelse utan det är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt.

Mobbning kan vara att uteslutas ur kamratkretsen, bli illa behandlad, förtryckt, utsatt för ryktesspridning. Mobbning kan även ske via internet.

Hitta hjälp – hit kan du vända dig

Du som elev eller förälder, ta i första hand kontakt med en vuxen på skolan. Skolan har skyldighet att utreda och se till att mobbningen upphör.
  

Vill du veta mer om mobbning?