Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetar med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvaliteten.

MAS ansvarar också för rutiner att hantera avvikelser och klagomål gällande hälso- och sjukvårdsfrågor.