Centrala Kil

Denna grupp ansvarar för de centrala delarna av Kil. Personalen cyklar eller går till brukarna.