Högboda/Fagerås

Vi ansvarar för hela landsbygden i Kil, förutom den östra sidan av Fryken. Vi använder leasingbilar när vi besöker våra kunder.