Kvalitetsarbete

Varje år utförs en omfattande kundundersökning för att ta reda på vad våra hemtjänstbrukare tycker om det stöd, service och omsorg de får. Resultatet hjälper oss att förbättra vårt arbete och vår service.