Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån ett syn- och arbetssätt där ”hjälp till självhjälp” och att ”hålla det friska friskt” är grunden.

Kontaktmannaskap

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar. Vi arbetar med kontaktmannaskap där målsättningen är att skapa trygghet och öka kvaliteten på genomförandet av insatsen. Din kontaktpersonen är den som är kontakten mellan dig och verksamheten.

Tillsammans med din kontaktperson planerar du hur insatsen ska utföras och fyller i en genomförandeplan. Det är genomförandeplanen som som berättar hur vi ska arbeta när vi är hemma hos dig. Vi utgår från vad du själv klarar och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig så att du kan leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt.

Din hemmiljö - vår arbetsmiljö

Hemtjänsten utför insatser i ditt hem och vill visa respekt för ditt självbestämmande och din integritet.

Samtidigt blir ditt hem vår arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön hos dig är säker och hälsosam för oss. Vi kommer därför att göra en bedömning av arbetsmiljön, som i enstaka fall kan leda till vissa ändringar i din hemmiljö. Vi vill till exempel att du undviker att röka under tiden som vi är hos dig.

Dygnet runt, året runt

Omfattningen på hemtjänsten kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Kommunens hemtjänst finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året.