Trygghet och säkerhet

Det är viktigt att du känner att du kan lita på hemtjänstpersonalen.

Vi ringer eller knackar alltid på dörren när vi kommer. Om du lämnar nycklar till oss för att du har larm eller inte klarar att öppna din dörr själv så kommer nycklarna att bli insatta i nyckelskåp som endast behörig personal kan komma åt. Vi går aldrig in hemma hos dig om ingen är hemma.

Tystnadsplikt

Personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon utomstående person eller närstående vad de vet om dig eller vad du har berättat i förtroende. För att du ska känna en trygghet över att vi utför de insatser som du har rätt till är det viktigt för oss att vi för en löpande dokumentation. Detta är ett arbetsinstrument mellan oss i personalen samtidigt som det är en informationskälla för dig.

Dokumentation

Det som ska dokumenteras är händelser av vikt och relevanta uppgifter för bedömning, uppföljning, utvärdering, åtgärder och beslut av de insatser vi hjälper dig med. När vi skriver ska texten utformas med respekt för din integritet.

Kundkort

För din och personalens säkerhet har vi kundkort på det varuhus där du brukar handla. Detta gör vi för att ta bort kontanthantering inom hemtjänsten. Inköpet gäller bara vid ett varuhus och vi utför inga bankärenden.

Klicka här om du vill läsa mer om trygghetslarm.