Ytterområdet Kil

Grupperna har hand om den västra respektive östra delen av Kil. Området är de yttre delarna av Kils centralort fram till landsbygdsgruppen Högboda/Fagerås område tar vid. Grupperna använder leasingbilar till alla sina besök.