Bostad med särskild service

Den som omfattas av LSS har vid behov rätt att få en särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad, delas in i gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.

I Kils kommun finns tre gruppbostäder och tre servicebostäder.

Du som vill ansöka om bostad med särskild service hittar ansökningsblankett här.

Verksamheten erbjuder

  • individuellt utformat stöd
  • kontaktmannaskap
  • pedagogiskt/strukturerat arbetssätt
  • delaktighet för brukarna och dess företrädare.

Gruppbostäder

  • Gruppbostaden Klövervägen 1, Kil. 0554- 195 33
  • Gruppbostaden Linden, Ravinvägen 7, Kil. 0554-193 57
  • Gruppbostaden Ravinvägen 5, Kil. 0554-195 96

Gruppbostäder enligt LSS är ett boende för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, där omsorgen utformas utifrån den enskildes behov och den enskildes förutsättningar. Insatserna utformas så att den enskilde och anhöriga ska uppleva trygghet, kontinuitet, hög säkerhet och god kvalitet.

Servicebostäder

  • Östra Torggatans servicebostad, Östra Torggatan 2 E, Kil, 0554-194 27
  • Storgatans servicebostad, Östra Torggatan 2 B, Kil, 0554-194 28
  • Hagagatans servicebostad, Hagagatan 8, Kil, 0554-193 13

Med servicebostad avses en fullvärdig bostad/lägenhet, med tillgång till gemensam service och insatserna utformas utifrån den enskildes behov.