Linden

Gruppbostaden består av ett hus med sex lägenheter och gemensamhetsytor. 

Det finns personal dygnet runt. telefon: 0554 - 193 57. 

Våra lokaler ligger på Ravinvägen 7 i Kil, i bostadsområdet Dalliden.