Korttidstillsyn för barn över 12 år

Korttidstillsyn är en insats du får enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsen gäller från den dagen barnet slutar årskurs 6 och beviljas på Svanen före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Du söker insatsen hos vår biståndshandläggare på Hälsa, vård och insatser Insatsen beviljas i första hand till föräldrar som förvärvsarbetar.

Det här är Svanen

Verksamhetens mål är att erbjuda en trygg miljö och meningsfull sysselsättning. Svanen arbetar aktivt med att stärka självständigheten och den sociala utvecklingen, vilket leder till att förbereda ett naturligt steg ut mot vuxenlivet. 

Hos oss på Svanen är ett flexibelt arbetssätt närmast en självklarhet, men ändå med en tydlig struktur. Svanen arbetar inte i första hand med det som pedagogiskt kallas för inlärning - det ansvaret vilar främst på skolan. 

Svanen, liksom andra fritids, sätter fokus på lek, socialt umgänge och träning i att klara vardagssysslor och vardagssituationer. 

Kontakt

Enhetschef Annica Lindfors 0554-192 69

Du som vill ansöka om korttidstillsyn hittar ansökan här.