Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Korttidstillsyn för barn över 12 år

Fritids Svanen är en insats du får enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Du söker insatsen hos vår biståndshandläggare på Hälsa, vård och insatser Insatsen beviljas i första hand till föräldrar som förvärvsarbetar.

Det här är Svanen

Verksamhetens mål är att erbjuda en trygg miljö och meningsfull sysselsättning. Svanen arbetar aktivt med att stärka självständigheten och den sociala utvecklingen, vilket leder till att förbereda ett naturligt steg ut mot vuxenlivet. 

Hos oss på Svanen är ett flexibelt arbetssätt närmast en självklarhet, men ändå med en tydlig struktur. Svanen arbetar inte i första hand med det som pedagogiskt kallas för inlärning - det ansvaret vilar främst på skolan. 

Svanen, liksom andra fritids, sätter fokus på lek, socialt umgänge och träning i att klara vardagssysslor och vardagssituationer. 

Kontakt

Enhetschef Maria Seth 0554-192 69

Du som vill ansöka om korttidstillsyn hittar ansökan här.