Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med insatsen är att personer med en funktionsnedsättning ska ges möjlighet till miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlastning.

Korttidsvistelse kan anordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse. Insatsen ska kunna ges regelbundet eller vid akuta behov.

Du som har lite tid över och vill bli korttidsfamilj hittar intresseanmälan här

Du som vill ansöka om korttidsfamilj eller korttidsboende hittar ansökan här.