Ledsagarservice

Avsikten med denna service är att den enskilde ska få hjälp med att komma ut bland andra människor, till exempel ledsagning vid teaterbesök. Ledsagarservice ska vara en personlig service och anpassas efter individens behov.

Du som har lite tid över och vill bli ledsagare hittar intresseanmälan här

Du som vill ansöka om ledsagarservice hittar ansökan här.