Råd och stöd

Råd och stöd söks hos regionens LSS-handläggare. Du kan bli beviljad insatser i form av kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped, dietist med flera.