Har du lite tid över?

Vara stöd för någon med funktionsnedsättning

LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

två skrattande personer

 

Kontaktperson, LSS

 

Familjehem, LSS

En kontaktperson ska vara en medmänniska/vän, umgås, delta i fritidsaktiviteter och finnas till för att minska isolering. Läs mer...

    

Familjehem finns för  funktionshindrade barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden eller inte alls. Läs mer...

 

     
omfamning   ung vuxen kör äldre i rullstol

Avlösare i hemmet

 

Ledsagare

Avlösare gör det möjligt för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet, regelbundet eller vid akuta behov. Läs mer...

 

Som ledsagare är din uppgift är att underlätta möjligheterna för den funktionshindrade att delta i samhällslivet. Läs mer...

Jag anmäler
intresse för
Namn
Adress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
E-post