Boendestöd

Boendestödets uppgift är att ge stöd i ordinärt boende till personer med funktionsnedsättning.

Stödet ska vara habiliterande och syftar till att öka brukarens förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt och kan innebära hjälp med att bryta isolering, sköta det egna hemmet, göra egna ärenden samt stöd till att delta i aktiviteter.

Boendestödjarna arbetar med kontaktmannaskap för att få brukarna att uppnå goda relationer, förtroende och kontinuitet.

Vill du veta mer?

Kontakta biståndsenheten på telefonnummer 0554-191 00 (växel).
Besöksadress: Årstidsvägen 13